Πόσο συχνά πρέπει να εκτελέσετε μια σάρωση με Updater Driver;How often should I run a scan with Driver Updater?

Σας συνιστούμε να εκτελέσετε μια σάρωση με το WinZip Driver Updater τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Driver Updater για να κάνετε κανονικά αντίγραφα ασφαλείας των προγραμμάτων οδήγησης.

Δυστυχώς αυτό δεν βοήθησε. Τι πρόβλημα που αντιμετωπίζετε;
Μεγάλη! Ευχαριστώ για την ανατροφοδότηση.
Μήπως αυτή η απάντηση να βοηθήσει;
Επεξεργασία μετάφρασης
Η μηχανική μετάφραση (Google):
Φόρτωση ...
Αντιγραφή στο συντάκτη
or Ακύρωση