Πόσο συχνά πρέπει να χρησιμοποιώ Malware Protector για να κρατήσει ελεύθερη από κακόβουλο λογισμικό;How often should I use Malware Protector to keep it free from malware?

Σας συνιστούμε να εκτελέσετε μια κακόβουλη σάρωση χρησιμοποιώντας το Malware Protector τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ή κάθε δεύτερη μέρα. Συνιστάται να πραγματοποιείτε συχνά σάρωση και κατάργηση κακόβουλου λογισμικού για να διατηρείτε τον υπολογιστή σας κακόβουλο.

Δυστυχώς αυτό δεν βοήθησε. Τι πρόβλημα που αντιμετωπίζετε;
Μεγάλη! Ευχαριστώ για την ανατροφοδότηση.
Μήπως αυτή η απάντηση να βοηθήσει;
Επεξεργασία μετάφρασης
Η μηχανική μετάφραση (Google):
Φόρτωση ...
Αντιγραφή στο συντάκτη
or Ακύρωση