Jag har köpt Malware Protector men det kommer inte att ta bort malware infektioner funnaI have purchased Malware Protector but it will not remove the malware infections found

Det är mycket troligt att produkten inte har registrerats. Du måste registrera produkten med licensnyckeln du köpt innan du kan skanna och ta bort skadlig kod infektioner. Om du inte registrerar produkten kommer att fortsätta att vara i testläge och kommer att be dig att köpa eller uppgradera igen. För att registrera produkten, klicka på alternativet Registrera nu på övre högra hörnet av programfönstret. I det nya fönstret som öppnas, kopiera licensnyckeln i textfältet klistra, undvika att skriva den manuellt. Klicka sedan på knappen Registrera dig nu för att framgångsrikt registrera produkten. När du har registrerat produkten, kommer du låsa upp alla funktioner i Malware Protector och kunna ta bort alla hot och infektioner som finns på din dator.

Tyvärr detta hjälpte inte. Vilket problem du upplever?
Great! Tack för feedbacken.
Gjorde det här svaret hjälpa?
Redigera översättning
Maskinöversättning (Google):
Laddar ...
Kopiera till redaktören
or Avbryt