ฉันจะแสดงโลโก้ Mac เพิ่มประสิทธิภาพในแถบเมนู?How can I show the Mac Optimizer logo in the menu bar?

หากคุณต้องการที่ไอคอน WinZip Mac เพิ่มประสิทธิภาพที่จะปรากฏในเมนูด้านบนติดกับการตั้งค่าไร้สายและแบตเตอรี่คุณสามารถเปิดการทำงานนี้ในการตั้งค่า

  • ภายใต้เมนูเพิ่มประสิทธิภาพ Mac WinZip คลิกการตั้งค่า …
  • ภายใต้ทั่วไปเลือกแสดง WinZip Mac ไอคอนเพิ่มประสิทธิภาพในแถบเมนู
ขออภัยนี้ไม่ได้ช่วย ปัญหาสิ่งที่คุณประสบ?
ที่ดี! ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น
คำตอบนี้ช่วย?
แปลแก้ไข
แปล Machine (Google):
กำลังโหลด ...
คัดลอกไปยังบรรณาธิการ
or ยกเลิก