Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στις βασικές ρυθμίσεις του Privacy Protector;How do I access the basic settings of Privacy Protector?

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις βασικές ρυθμίσεις του Privacy Protector :

  • Ξεκινήστε το προστατευτικό προστασίας απορρήτου
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις που βρίσκεται στο κάτω τμήμα του προγράμματος
  • Επιλέξτε την καρτέλα Γενικά .

Τώρα θα μπορείτε να αλλάξετε και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Δυστυχώς αυτό δεν βοήθησε. Τι πρόβλημα που αντιμετωπίζετε;
Μεγάλη! Ευχαριστώ για την ανατροφοδότηση.
Μήπως αυτή η απάντηση να βοηθήσει;
Επεξεργασία μετάφρασης
Η μηχανική μετάφραση (Google):
Φόρτωση ...
Αντιγραφή στο συντάκτη
or Ακύρωση